Μενού

Πρόγραμμα Εργασίας 2021-2022


Το Πρόγραμμα Εργασίας της Ο.Ε.Φ. Α.Σ. Κουνάβων για τη χρονική περίοδο 2021-2022 βασίζεται στους Κανονισμούς (ΕΕ) 611/2014 & 615/2014 της Επιτροπής, σχετικά με τις Οργανώσεις Ελαιουργικών Φορέων, τα οικεία προγράμματα εργασίας και τη χρηματοδότησή τους. Περιλαμβάνει μια σειρά δράσεων οι οποίες αποτελούν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την αντιμετώπιση των βασικών προβλημάτων της ελαιοκομίας που αντιμετωπίζει η περιοχή. Αναλυτικά οι δραστηριότητες είναι οι παρακάτω:

Β. ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
Bii.1 Εναλλακτική διαχείριση ελαιοκλαδεμάτων
Bii.2 Ορθές πρακτικές φυτοπροστασίας σημαντικών τοπικών εχθρών / ασθενειών με χρήση φιλικών μέσων
Βii.3 Εποχιακή παρατήρηση της εξέλιξης του δάκου
Biv.4 Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο Agro 2.1 & 2.2

Γ. ΤΟΜΕΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ
Γiii.1 Μοντέλα διαχείρισης ελαιώνων – Πρακτικές επίδειξης νέων τεχνικών ελαιοκαλλιέργειας προσαρμοσμένων στις ανάγκες της περιοχής
Γiii.2 Επιδεικτική χρήση σύγχρονων πρακτικών και μέσων συγκομιδής

Δ. ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ
Δiv.1 Βελτίωση υποδομών και εξοπλισμού σε μονάδα επεξεργασίας ελαιοκάρπου για τη διασφάλιση της ποιότητας του ελαιολάδου

Ε. ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ
Ei.1 Ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση συστήματος εσωτερικής ιχνηλασιμότητας
Eii.2 Βελτίωση, εφαρμογή και πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000:2018 στο ελαιοτριβείο της ΟΕΦ
Eiii.3 Παρακολούθηση της ποιότητας του ελαιολάδου που παράγεται από την ΟΕΦ

ΣΤ. ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΕΦ
Στi.1 Διάδοση πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητες της ΟΕΦ
Στii.2 Επέκταση και ανανέωση διαδικτυακού τόπου με πληροφορίες για τις δράσεις του προγράμματος


Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση
Κουνάβοι Ηρακλείου Κρήτης, ΤΚ 70100

Τηλέφωνο
2810-742506

Email
synkoynaboi@gmail.com

© 2021 Α.Σ. Κουνάβων