Μενού

Οργάνωση Παραγωγών


Η Οργάνωση παραγωγών ελαιολάδου του Ελαιοκομικού-Αμπελοοινικού Αγροτικού Συνεταρισμού Κουνάβων εδρεύει στον οικισμό των Κουνάβων και αναγνωρίστηκε και επικαιροποιήθηκε η αναγνώριση από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου με την υπ’ αριθμ. 32755/10.02.2021 απόφαση ως Οργάνωση Παραγωγών κατά την έννοια του Καν. (ΕΕ) 1308/2013 της Επιτροπής για τον τομέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών και σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 397/18265/16.02.17 απόφαση του ΥΠΑΑΤ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η Οργάνωση Παραγωγών (ΟΠ) που συνέστησαν οι ελαιοπαραγωγοί – μέλη του Α.Σ. Κουνάβων, αποτελείται από 56 ελαιοπαραγωγούς και λειτουργεί σύμφωνα με τις προβλέψεις του Καταστατικού Λειτουργίας της ΟΠ, του Καταστατικού του Α.Σ. Κουνάβων και της κείμενης νομοθεσίας.

Στο ως άνω πλαίσιο, ο Α.Σ. Κουνάβων ως Οργάνωση Ελαιουργικών Φορέων και σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 184/27855-29.01.2021 απόφαση του ΥΠΑΑΤ, έχει καταρτίσει και υποβάλει το παρόν διετές πρόγραμμα δραστηριοτήτων βάσει των Κανονισμών (ΕΕ) 611/2014 και 615/14, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, για την περίοδο υλοποίησης από 01.04.2021 έως 31.12.2022.

Η τρέχουσα σύνθεση της Δ.Ε. της ΟΕΦ είναι η εξής:

–  – Πρόεδρος
–  – Μέλος
–  – Μέλος


Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση
Κουνάβοι Ηρακλείου Κρήτης, ΤΚ 70100

Τηλέφωνο
2810-742506

Email
synkoynaboi@gmail.com

© 2021 Α.Σ. Κουνάβων