Μενού

Διοικητικό Συμβούλιο


Με βάση το καταστατικό του, τη διοίκηση του Α.Σ. Κουνάβων ασκούν η Γενική Συνέλευση των μελών και το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.).

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τα φυσικά πρόσωπα που είναι μέλη του ΑΣ και η θητεία τους είναι τετραετής. Στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών του ΥΠΑΑΤ είναι καταχωρισμένος με τον αριθμό 1301051.

To Δ.Σ. του συνεταιρισμού απαρτίζεται από τους:
– Πρόεδρος: 
– Aντιπρόεδρος: 
– Γραμματέας: 
– Ταμίας: 
– Μέλος: 


Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση
Κουνάβοι Ηρακλείου Κρήτης, ΤΚ 70100

Τηλέφωνο
2810-742506

Email
synkoynaboi@gmail.com

© 2021 Α.Σ. Κουνάβων